สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย สมุย
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”

  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 11:13 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 10:52 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม 5 ส. บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ บ้านพักสำนักงานคลังเขต 8

  วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 11:12 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบกล่องรับบริจาค กองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน

  วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2016 เวลา 11:14 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Happy Birth Day ครั้งที่ 3 ปี 2559 โดยมีกิจกรรม รับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในหน่วยงานสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเดือน พฤษภาคม ได้แก่ 1. นายสุริยา คงทิม 2. นางสาวสุนิสา

  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:41 น.

หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้ด้าน "พัสดุภาครัฐ" ตามโครงการการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในภารกิจพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 1. ที่ สฎ 0003/ว664 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค
 2. คู่มือการบริหารเงินนอกงบประมาณประเภทบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง)
 3. แบบฟอร์ม 01, 02, 03

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว 601 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

ขอความร่วมมือรายงานผลก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ที่ สฎ 0003/ว 607 ลงวันที่ 25 ก.ค. 59)

ที่ สฎ 0003/ว 602 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มิถุนายน 2559)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น) สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น) สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สฎ 0003/ว 579 ลงวันที่  11  กรกฎาคม 2559  เรื่อง เชิญสมาชิก กบข.เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจรภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2559

ที่ กค 0420.5/01086 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์" (Prompt Pay)"

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว 552 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0431.2/ว 246 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร

News image

นางสาวรำพา  สุทธิธน  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12  สิงหาคม 2559  ณ  พื้นที่สาธารณะทุ่งกระจูดภายในบริเวณโดมสระบัว หมู่ที่ ...

อ่านต่อ...

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์

News image

นางสาวรำพา  สุทธิธน  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2559  ณ  ศาลาการเปรียญ วัดพัฒนาราม  ...

อ่านต่อ...

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธา

News image

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม 5 ส. บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังฯ  วันที่ 7 มิถุนายน 2559  ณ บ้านพักสำนักงานคลังเขต ...

อ่านต่อ...

สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง (mailสำนักงาน : sni@cgd.go.th)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2016 เวลา 09:55 น.

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านweb online

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการผ่าน web online

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:56 น.

business news

ระบุคนไทยใช้โซเชียลมีเดียสูง เอื้อตลาดหนังออนไลน์โตต่อเนื่อง
“กฟผ.”มั่นใจเขื่อนปลอดภัยหลังแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ที่เมียนมา
“กกพ.” จ่อถก 2 การไฟฟ้า-สคบ.ดูแลหอพักรีดค่าไฟแพงเวอร์
เอ็ตด้าเผยพฤติกรรมผู้ใช้เน็ตปี 59 ชี้เทรนด์ใหม่มาแรง ชงรัฐ-เอกชน จับตา 3G-4G ยังต้องปรับปรุง
ตามคำเรียกร้อง! รฟม.ลดค่าตั๋วสีม่วง เหลือ 29 บาทตลอดสาย เฉพาะบัตร MRT Plus มีผล 1 ก.ย.
“พาณิชย์” รับลูกนายกฯ เร่งขยายรถหนูณิชย์ขายอาหารถูก พร้อมจับมือ ปตท.เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายในปั๊ม
“พาณิชย์” คาดงานบางกอกเจมส์มีผู้ร่วมงาน 3 หมื่นราย เงินสะพัด 1.5 หมื่นล้านบาท
“บิ๊กโย่ง” ยันเดินหน้าโรงไฟฟ้ากระบี่
ก.พลังงานจับมือมูลนิธิอาคารสีเขียวเปิดให้ยื่นออกแบบเมืองอัจฉริยะ
“อภิรดี” สั่งพาณิชย์จังหวัด 11 จังหวัดน้ำท่วมตรวจสถานการณ์สินค้า ยันยังไม่พบขาดแคลน กักตุน ราคาขึ้น

ติดตามเราได้อีกที่นี่

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side) (สัดส่วนต่อ GPP) 2557

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Joomla extensions by Siteground Hosting