In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การพิจารณาสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0003/ว 3975 ลงวันที่  21 กรกฎาคม  2557)

การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 161 ลว. 30 มิถุนายน 2557

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 165 ลว. 2 กรกฎาคม 2557

เชิญประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ครั้งที่ 4/2557(หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว 03877 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2557)

ประชาสัพันธ์หนังสือระเบียบคำนวณราคากลาง

โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 158 ลว. 27 มิถุนายน 2557

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 47 ลว. 16 มิถุนายน 2557

ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ด่วนที่สุด ที่กค 0406.4/ว 49 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557

ด่วน  แบบฟอร์มถอนคืนสิ่งของ (หีบห่อ) ที่ฝากไว้ ณ สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (วิธีปฏิบัติให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามผู้ขอถอนคืน เจ้าหน้าที่ที่มาดำเนินการแทนให้นำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบและผู้รับมอบ)

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 • นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร งาน”มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” โดยมีนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมในพิธี

  วันอังคารที่ 22 กรกฏาคม 2014 เวลา 11:11 น.
 • นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมีนาง มัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557

  วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:05 น.
 • นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

  วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:08 น.
 • นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ราคา 80 บาท ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีนางสาวดวงดาว บำรุงเมือง คลังเขต 8 และนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม ณ บร

  วันจันทร์ที่ 07 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:40 น.
 • นางมัลลิกา อัพภาสกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2557

  วันจันทร์ที่ 07 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:18 น.

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัด

News image

นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร งาน”มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ”  โดยมีนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมในพิธี     ณ บริเวณหน้าศาลาจตุรมุข  ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 6.30 –  8.00 ...

อ่านต่อ...

นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัด

News image

    นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน  และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  โดยมีนาง มัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในพิธี  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2557  เวลา 19.00 น.  ณ  วัดพัฒนาราม  พระอารามหลวง  ...

อ่านต่อ...

นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์

News image

    นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่  7  กรกฎาคม  2557...

อ่านต่อ...

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

business news

ลุ้นเรกูเลเตอร์ใหม่เคาะตรึงค่าไฟก.ย.-ธ.ค เดินหน้าสอบIPP
“อากู๋-วิชัย”แลกหุ้นต่อยอด รื้อแผนซีทีเอชล้างขาดทุน
คสช.เร่งหารถเมล์ NGV ใหม่เสร็จในปี 58 คมนาคมหารือ คตร. 25 ก.ค.สรุปวิธีจัดหา
“พาณิชย์” รื้อกฎหมายแข่งขันทางการค้า หวังจัดการธุรกิจตุกติกให้อยู่หมัด พร้อมคุมถึงรัฐวิสาหกิจ
ประมูลโรงไฟฟ้าที่พม่าส่อเลื่อน ราชบุรีฯ ชี้ต้นทุนสูงทำเอกชนถอดใจ
“เซฟ” รุกช่องโมเดิร์นเทรด ดันเครื่องกรองน้ำสู่ 1.2 พันล้าน
“พาณิชย์” ยันส่งออกครึ่งปีหลังฟื้นตัว 6-7% พร้อมเดินหน้าช่วยลดต้นทุนลอจิสติกส์ภาคส่งออก
เอสโซ่ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน (ข่าวประชาสัมพันธ์)
กรมพัฒน์ฯ เตือนธุรกิจลอจิสติกส์รับมือการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากการเปิดเสรี
“พาณิชย์” จัดใหญ่ “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน” นำสินค้าท้องถิ่นจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภค

ติดตามเราได้อีกที่นี่

ค่ำคืนวัยใส หัวใจหมายเลข 8

ข่าวล่าสุด

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.