In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์

การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ e-MoB

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 228 ลว. 2 ก.ย. 2557

ขอเชิญประชุมเร่งรัดฯ (ฉบับเปลี่ยนแปลง)

หนังสือเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว 06056 ลว 14 ต.ค.57)

รายชื่อหน่วยงานที่เชิญประชุมLaughing

บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 269 ลว. 26 กันยายน 2557

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558  ที่ กค 0420.5/31754 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web Online ที่ กค 0409.3/ว 275 ลว. 30 กันยายน 2557

แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม ที่ กค 0421.4/ว 263 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557

วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online ที่ กค 0409.3/261 ลว. 24 กันยายน 2557

วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานผ่าน Web online

 • นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และงบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเลขาฯ ในที่ประชุม

  วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 16:41 น.
 • นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

  วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 15:57 น.
 • นางมัลลืกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานคืนความสุขให้คนไทยจากใจ...กระทรวงการคลัง เมื่่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557

  วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2014 เวลา 09:35 น.
 • นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 โดยมีนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม

  วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2014 เวลา 14:03 น.
 • นางสาวดวงดาว บำรุงเมือง คลังเขต 8 ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระภายในสำนักงานคลังเขต 8 โดยมีนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคลังจังหวัดในเขต 8 เข้าร่วมในพิธี

  วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 14:53 น.

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัด

News image

นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และงบกลุ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยมีนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเลขาฯ ในที่ประชุม วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ ห้องนางยวน ชั้น 5 ...

อ่านต่อ...

นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหว

News image

นายฉัตรป้อง  ฉัตรภูติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   โดยมีนางมัลลิกา  อัพภาสกิจ  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  เข้าร่วม   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557  ณ ...

อ่านต่อ...

นางมัลลืกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร

News image

นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานคืนความสุขให้คนไทยจากใจ...กระทรวงการคลัง เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ  ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ ...

อ่านต่อ...

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

business news

เวทีพลังงานหลวงปู่ฯร่วมลงนามสัตยาบันชงข้อเสนอปฏิรูปยื่นรัฐ
“ประจิน” ถก “กอบกาญจน์” แก้ปัญหานักท่องเที่ยวถูกเอาเปรียบ
ตลาดกล่องดิจิตอลทีวีหั่นราคา บิ๊กแบรนด์เดินเกมยึดชิง 1.4 หมื่นล้าน
รื้อ TOR ซื้อรถเมล์ NGV จบไม่ลง ขสมก.เดินผิดทางติดหล่มแก้ปมล็อกสเปก
“บีโอไอ” จ่อชงบอร์ดใหญ่ไฟเขียวลงทุนกว่า 9 หมื่นล้านบาท
“รัฐบาล” เตรียมรับการชุมนุมจะกลับมาถ้าไม่เลิกเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21
“บิ๊กจิน” สั่งศึกษารถไฟทางคู่รางมาตรฐานอีก 2 สายเชื่อม East-West และอีสานเหนือ-ใต้
“ประจิน” ไฟเขียว สบพ.เทงบ 900 ล้านผุดอาคารใหม่ ยันสานต่อศูนย์ซ่อมฯ โคราช
ทอท.ยิ้มรับไฮซีซันปีนี้เผยคึกคัก ผู้โดยสาร-เที่ยวบินพุ่งทั้ง 6 สนามบิน
ธุรกิจเพลงกู้ชีพ GMM ป้อน GWORLD รวมคอนเทนต์ลุย

ติดตามเราได้อีกที่นี่

ค่ำคืนวัยใส หัวใจหมายเลข 8

ข่าวล่าสุด

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.