สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย สมุย
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”

  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 11:13 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 10:52 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม 5 ส. บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ บ้านพักสำนักงานคลังเขต 8

  วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 11:12 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบกล่องรับบริจาค กองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน

  วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2016 เวลา 11:14 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Happy Birth Day ครั้งที่ 3 ปี 2559 โดยมีกิจกรรม รับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในหน่วยงานสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเดือน พฤษภาคม ได้แก่ 1. นายสุริยา คงทิม 2. นางสาวสุนิสา

  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:41 น.

หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ด่วนที่สุด ที่สฎ 0003/16118 ลว.29 ก.ย. 59)

การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GEMIS Web Online

แนวทางปฎิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online (กค 0414.3/ว362 ลว.13 ก.ย. 59)

การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online(สฎ0003/767 ลว. 19 ก.ย. 59)

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (สฎ0003/ว753 ลว. 14 ก.ย.59)

การเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่สฎ 0003/ว06333 ลว. 9 ก.ย. 59)

การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online (ด่วนมาก สฎ0003/ว747 ลว.8 ก.ย. 59)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online (ด่วนที่สุด กค.0402.2/ว108 ลว.7 ก.ย. 59)

การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (สฎ 0003/ว05963 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้ด้าน "พัสดุภาครัฐ" ตามโครงการการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในภารกิจพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 1. ที่ สฎ 0003/ว664 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค
 2. คู่มือการบริหารเงินนอกงบประมาณประเภทบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง)
 3. แบบฟอร์ม 01, 02, 03
 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร

News image

นางสาวรำพา  สุทธิธน  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12  สิงหาคม 2559  ณ  พื้นที่สาธารณะทุ่งกระจูดภายในบริเวณโดมสระบัว หมู่ที่ ...

อ่านต่อ...

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์

News image

นางสาวรำพา  สุทธิธน  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2559  ณ  ศาลาการเปรียญ วัดพัฒนาราม  ...

อ่านต่อ...

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธา

News image

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม 5 ส. บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังฯ  วันที่ 7 มิถุนายน 2559  ณ บ้านพักสำนักงานคลังเขต ...

อ่านต่อ...

สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง (mailสำนักงาน : sni@cgd.go.th)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2016 เวลา 09:55 น.

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านweb online

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการผ่าน web online

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:56 น.

business news

อย่าช้ารีบเติมซะ! พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้น 40 สต./ลิตร เว้น E85 ขึ้น 20 สต./ลิตร
“สมคิด” สั่งปรับภารกิจ ก.อุตฯ จ่อปรับชื่อเป็น “กระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ”
“พาณิชย์” จัดงานธงฟ้าเพื่อแรงงาน ช่วยลดค่าครองชีพลูกจ้าง แรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
สนพ.จับมือเพาเวอร์บายชวนคนไทยเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
โชว์รถเมล์ NGV! ขสมก.เซ็นซื้อ 489 คัน การันตีได้นั่งแน่ของขวัญปีใหม่ 60
“พาณิชย์” ตรวจตลาดสดก่อนกินเจ พบผักแพงขึ้นเล็กน้อยตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น
สศอ.เผย MPI เดือนสิงหาคม 2559 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 40 เดือน
“พาณิชย์” ประกาศขึ้นทะเบียน “ปลากุเลาเค็มตากใบ” และ “เนื้อโคขุนโพนยางคำ” เป็นสินค้า GI ใหม่
“บุญชัย โชควัฒนา” ปลื้มปริ่ม นักธุรกิจแห่ร่วมหลักสูตร iSAB
“ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป” แต่งตั้ง รองประธานกรรมการฝ่ายขาย

ติดตามเราได้อีกที่นี่

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side) (สัดส่วนต่อ GPP) 2557

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Joomla extensions by Siteground Hosting