In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง การขายทอดตลาดครุัภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

การบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับตำแหน่งข้าราชการที่กำหนดเพิ่มเติมตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ นร 0404/ว 65 ลว. 23 กรกฎาคม 2557

การเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/23558 ลงวันที่  4 สิงหาคม 2557

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 62 ลว. 23 กรกฎาคม 2557

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 61 ลว. 17 กรกฎาคม 2557

ประกาศคณะรักษาควาสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 181 ลง 16 กรกฎาคม 2557

บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์กระกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 192 ลว. ๒๕ กรกฎาคม 2557

หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ.ศ. ๒๕๕๘ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 57 ลว. 7 กรกฎาคม 2557

ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 176 ลว. 9 กรกฎาคม 2557

หลักเกณฑ์การพิจารณาสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0003/ว 3975 ลงวันที่  21 กรกฎาคม  2557)

 • นางสาวดวงดาว บำรุงเมือง และคณะ เข้าตรวจราชการตรวจราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 ปี 2557 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 (สำนำงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั่วคราว) สำนักงานคลังเขต 8

  วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2014 เวลา 10:19 น.
 • นางสาวดวงดาว บำรุงเมือง คลังเขต 8 และนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ โดยมี นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต 4 และคณะ

  วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2014 เวลา 16:11 น.
 • นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำกิจกรรม 5 ส. เนื่องในโอกาสเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี

  วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 08:19 น.
 • นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา โดยมีนางมัลลิกา อัพภาสกิจ เข้าร่วม

  วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 17:04 น.
 • นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมครูลำยองโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 17:00 น.

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

นางสาวดวงดาว บำรุงเมือง และคณะ เข้าต

News image

นางสาวดวงดาว  บำรุงเมือง   และคณะ  เข้าตรวจราชการตรวจราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ครั้งที่ 2  ปี 2557 ในวันที่  19  สิงหาคม  2557  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 (สำนำงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั่วคราว)  สำนักงานคลังเขต ...

อ่านต่อ...

นางสาวดวงดาว บำรุงเมือง คลังเขต 8 และ

News image

นางสาวดวงดาว  บำรุงเมือง  คลังเขต 8  และนางมัลลิกา  อัพภาสกิจ  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ  โดยมี  นางสาวอัจฉรา  ปริญญาพล  ปริญญาพล  คลังเขต 4  และคณะ  เป็นผู้บรรยาย  ในวันที่  14  สิงหาคม  2557  เวลา 09.00-16.009.00 - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุม  ชั้น 2  สำนักงานคลังเขต ...

อ่านต่อ...

นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์

News image

นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดทำกิจกรรม 5 ส.  เนื่องในโอกาสเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินาถ  ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  82  พรรษา  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี   และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556  เวลา  10.00 น  ณ  ...

อ่านต่อ...

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

business news

แอร์พอร์ตการันตีปลอดภัย ยันซ่อมใหญ่ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ปตท.แถคืนท่อก๊าซฯให้คลังครบถ้วน อ้างกม.ยึดท่อฯในทะเลเป็นของตัวเอง
ดร.ซุปแนะรัฐเร่ง 4 ด้าน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทย เผยเป็นห่วงการค้าโลก หลังใช้มาตรการกีดกันเพิ่ม
แสดงความขอบคุณวิทยากร
“เจ๊เกียว”นำทีมอุตฯต่อรถคนไทย ร้องแก้ TOR รถเมล์ NGV ชี้ปิดกั้นผู้ประกอบการไทย
ผู้บริหาร เอ็ม บี เค มอบเงินค่ายวิษณุกรรมบุตร จุฬาฯ
ภูเก็ตแฟนตาซีต้อนรับแม่ทัพไทย-มาเลเซีย
เอสโซ่ร่วมฉลอง 40 ปี
คมนาคมเสนอแปรญัตติงบปี 58 กว่า 5 พันล้าน พัฒนาเขต ศก.พิเศษ 6 ด่านชายแดน
“โอสถสภา” ปั้นร้านเครื่องสำอาง “ยูทิป” โซเชียลมีเดียดันตลาดเมกอัพ 1.5 หมื่นล้าน

ติดตามเราได้อีกที่นี่

ค่ำคืนวัยใส หัวใจหมายเลข 8

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.