In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หนังสือที่ สฎ 0003/120 ลว 26 ก.พ.2558

แนวทางการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หนังสือที่ กค 0418.3/141 ลว 23 ก.พ.2558

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 50 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2558

การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 38 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2558

การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการร่งรัดเบิกจ่าย ที่ กค 0421.4/ว 37 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.6/ว 32 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2558

การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/ว 397 ลว. 19 ธ.ค.57)

เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดสำหรับโครงการ UNDO

ขั้นตอนการทำงานของส่วนราชการ กรณีผู้รับบำนาญ UNDO นำเงินคืน ระหว่างวัน/ประจำวัน/ประจำรอบ

การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการใช้บัตรเครดิตราชการ นส.ที่ กค 0402.3/ว 2 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2558

 • นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2558 ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2015 เวลา 14:44 น.
 • นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2558 และร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

  วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:01 น.
 • นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

  วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 15:02 น.
 • นางเพ็ญลดา สายสวัสดิ์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมจำหน่ายนาวากาชาดในงาน “ของดีเมืองสุราษฎร์ กาชาดสุราษฎร์ธานี” ประจำปี 2558

  วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:05 น.
 • นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำกิจกรรม 5 ส. ขึ้นภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วันอังคารที่ 03 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 15:45 น.

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎ

News image

นางมัลลิกา  อัพภาสกิจ  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 2/2558  ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558  ณ ห้องวายุภักษ์  ...

อ่านต่อ...

นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหว

News image

นายฉัตรป้อง  ฉัตรภูติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ครั้งที่ 2/2558  และร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี  พ.ศ.2558  ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กับหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางในจังหวัด  นายอำเภอ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  โดยมีนางมัลลิกา  อัพภาสกิจ  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเลขานุการในการประชุม  เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 09.00 – 12.009.00 – ...

อ่านต่อ...

นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎ

News image

นางมัลลิกา  อัพภาสกิจ  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ครั้งที่  1/2558  ณ  ห้องประชุมวายุภักษ์  สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่  20  กุมภาพันธ์  ...

อ่านต่อ...

business news

ภาคประชาชนย้อนถามก.พลังงานจริงใจแค่ไหน?เมินตั้งคณะฯร่วม3ชุด
ผลร้องบริการแท็กซี่ผ่านแอปฯ DLT Check in พอใจ 70%
“กกร.” ถก 3 มี.ค.เล็งหั่นเป้าส่งออกปี 58 เหลือโตไม่เกิน 2.5%
รัฐหนุนเอกชนใช้ไทยเป็นศูนย์ R&D วางเป้าปี 59 ลงทุน 1% ของจีดีพี
“ฉัตรชัย” ช่วยชาวสวนปาล์ม ขอโรงสกัดซื้อผลผลิตไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท พร้อมยืนยันไม่มีการนำเข้าเพิ่มอีก
ประจินมั่นใจ บพ.ไม่ถูก ICAO ลดเกรด
“ประจิน” สั่งสรุปสเปกรถเมล์ล็อต 2,694 คัน ใน 45 วัน
เงินเฟ้อ ก.พ.ติดลบ 0.52% สูงสุดในรอบ 5 ปี 5 เดือน เป็นงง! ข้าวของแพงสวนทาง
ITD มั่นใจ มี.ค.เซ็นสัญญารัฐพม่า ลุยโครงการทวายผุดนิคมฯ 1.7 หมื่นไร่
ซีพีเอฟโชว์มาตรฐานห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ผ่านการรับรอง ISO/IEC 17025

ติดตามเราได้อีกที่นี่

ข่าวล่าสุด

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Joomla extensions by Siteground Hosting