สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย สมุย
 • นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559

  วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:14 น.
 • นางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังเขต 8 ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 29 มกราคม 2559

  วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:27 น.
 • บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตาม (Monitor) ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 23- 24 มกราคม 2559

  วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2016 เวลา 15:11 น.
 • นางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังเขต 8 และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดงาน samui festival 2016 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 23 มกราคม 2559

  วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2016 เวลา 14:33 น.
 • นางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังเขต 8 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้คำแนะนำการบันทึกข้อมูล ระบบ e-GP โครงการตำบลละ5 ล้านบาท ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย วันที่ 23 มกราคม 2559

  วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2016 เวลา 14:05 น.

หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนฯ

การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558ฯ

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว161 ลว 28 ธ.ค.59

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559ื หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0423.3/ว22 ลว 14 มกราคม 2559

ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2559 เพิ่มเติม  หนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0704/ว38 ลว13 มกราคา 2559

ขอความร่วมมือรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แบบฟอร์ม Excel

ขอเชิญประชุมเพื่อติมตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตารางกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) ผ่านระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคา - ธันวาคม 2559

เรื่อง  การจ่ายเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ) สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเห น็ญ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0406.5/ว 491 ลว 3 ธ.ค. 2558

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดส

News image

นายวงศศิริ  พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ...

อ่านต่อ...

นางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังเขต 8 ตร

News image

นางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังเขต 8 ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 29 มกราคม ...

อ่านต่อ...

บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ล

News image

บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตาม (Monitor) ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 23- 24 มกราคม ...

อ่านต่อ...

business news

เมื่อ “Big C” เป็นของ “Big Charoen” จับตา “จิราธิวัฒน์” ไปทางไหน?
“โนโวเทล สุวรรณภูมิ” ปักธงสู่ 5 ดาวในปี 60
จุดพลุมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด ทล.เซ็นจ้างผู้รับเหมาลุยก่อสร้างเสร็จปี 62
บีโอไอชูนโยบายคลัสเตอร์สร้างมูลค่าเพิ่มอิเล็กทรอนิกส์
สนช.ไฟเขียวไทยช่วยประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เตรียมเปิดตลาดบริการให้ทำธุรกิจได้ใน 6 สาขา
“พาณิชย์” เผย 9 เดือนไทยลงทุนนอกเพิ่ม 143% เล็งดันออกไปอีก พร้อมจัดตลาดนัดด่านชายแดนเพิ่มยอดค้าขาย
อิตาเลียน-ไทยประเดิมคว้างานบางปะอิน-โคราช ตอนที่ 1 วงเงินกว่า 1.6 พันล้าน
สศอ.ทุ่ม 1,017 ลบ. ร่วม 18 หน่วยงานหวังขยับอันดับผลิตภาพไทยดีขึ้นจาก 51
กบร.ไฟเขียวยกเว้นเกณฑ์สัญชาติไทยไลเซนส์การบิน 4 ประเภท
ปตท.ลั่นปีนี้รุกตลาดก๊าซหุงต้มลาว-เขมร

ติดตามเราได้อีกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Joomla extensions by Siteground Hosting