สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย สมุย
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”

  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 11:13 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 10:52 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม 5 ส. บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ บ้านพักสำนักงานคลังเขต 8

  วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 11:12 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบกล่องรับบริจาค กองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน

  วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2016 เวลา 11:14 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Happy Birth Day ครั้งที่ 3 ปี 2559 โดยมีกิจกรรม รับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในหน่วยงานสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเดือน พฤษภาคม ได้แก่ 1. นายสุริยา คงทิม 2. นางสาวสุนิสา

  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:41 น.

หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น) สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 31/2559 โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี

ที่ กค 0421.5/ว 183  ลงวันที่  29  เมษายน  2559  เรื่อง  การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ที่ กค 0406.3/ว 49  ลงวันที่  2  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 190  ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) เพิ่มเติม

ที่ กค 0421.4/ว 185 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP)

สฎ 0003/ว 03295 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สฎ 0003/ว 03250 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  เรื่อง  ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการในภารกิจพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายการเงินการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ที่ สฎ 0003/353 ลว. 26 เมษายน 2559)

ที่ สฎ 0003/ว2999 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 เรื่อง รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return)

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร

News image

นางสาวรำพา  สุทธิธน  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12  สิงหาคม 2559  ณ  พื้นที่สาธารณะทุ่งกระจูดภายในบริเวณโดมสระบัว หมู่ที่ ...

อ่านต่อ...

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์

News image

นางสาวรำพา  สุทธิธน  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2559  ณ  ศาลาการเปรียญ วัดพัฒนาราม  ...

อ่านต่อ...

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธา

News image

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม 5 ส. บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังฯ  วันที่ 7 มิถุนายน 2559  ณ บ้านพักสำนักงานคลังเขต ...

อ่านต่อ...

สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง (mailสำนักงาน : sni@cgd.go.th)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2016 เวลา 09:55 น.

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านweb online

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการผ่าน web online

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:56 น.

business news

“ท็อปส์” ทุ่มงบ 6.5 พันล้านถึงปี 64 ปูพรมครบ 600 สาขารุกออนไลน์
“เดอะวันการ์ด” เร่งขยายกลุ่มวัยรุ่น อัดแคมเปญดันยอดใช้จ่ายสมาชิก
ธุรกิจยันไม่มีผลกระทบไทย สหราชอาณาจักรออกจากอียู
กรมเจรจาฯ ยันอังกฤษออกจากอียู ไม่กระทบการเจรจาการค้า แต่ต้องจับตาเรื่องขึ้นไม่ขึ้นภาษีศุลกากร
ต้องลอง! ตู้พิเศษ “OTOP TRAIN” เที่ยวเมืองไทย ไปกับรถไฟราคาถูก
“อนันตพร” ย้ำอีกฟังเสียงภาคประชาชนถกคลังจ้างศึกษาตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ
จัดการแล้วนะ! “พาณิชย์” สั่งร้านข้าวผัดไข่ดาวจานละ 79 บาทปรับลดราคา หลังทหารขึ้นโรงพักแจ้งความ
ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเซาท์อีสต์เอเชียพุ่ง อินเตอร์แบรนด์แห่เพิ่มงบตลาด 20% ลุย
ลุ้น S7 และตั๋วหนังง่ายๆ 2 ใบ กับ “สก๊อต อีซี่ ซุปไก่สกัดรสช็อกโกแลต” !!!
“พาณิชย์” เผยอังกฤษออกอียู กระทบส่งออกไทยไม่มาก แต่สินค้าแพงขึ้นแน่ หลังปอนด์อ่อนค่า

ติดตามเราได้อีกที่นี่

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side) (สัดส่วนต่อ GPP) 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Joomla extensions by Siteground Hosting