สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย สมุย
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Happy Birth Day ครั้งที่ 3 ปี 2559 โดยมีกิจกรรม รับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในหน่วยงานสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเดือน พฤษภาคม ได้แก่ 1. นายสุริยา คงทิม 2. นางสาวสุนิสา

  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:41 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:37 น.
 • นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน วันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยมี นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธี วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลาก

  วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:52 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 21 เมษายน 2559

  วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 เวลา 17:16 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Happy Birth Day ครั้งที่ 2 ปี 2559 โดยมีกิจกรรม ถวายผ้าไตร ไหว้พระ ถวายปัจจัย มอบเค้ก และรับประทานอาหาร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในหน่วยงาน วันที่ 19 เมษายน 2559

  วันพุธที่ 20 เมษายน 2016 เวลา 16:24 น.

หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ กค 0421.5/ว 183  ลงวันที่  29  เมษายน  2559  เรื่อง  การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ที่ กค 0406.3/ว 49  ลงวันที่  2  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 190  ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) เพิ่มเติม

ที่ กค 0421.4/ว 185 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP)

สฎ 0003/ว 03295 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สฎ 0003/ว 03250 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  เรื่อง  ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการในภารกิจพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายการเงินการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ที่ สฎ 0003/353 ลว. 26 เมษายน 2559)

ที่ สฎ 0003/ว2999 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 เรื่อง รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return)

โครงการจัดอบรมส่วนราชการ หลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าในระบบ GFMIS Web Online

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธา

News image

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Happy Birth Day ครั้งที่ 3 ปี 2559 โดยมีกิจกรรม รับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในหน่วยงานสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวัน เดือน พฤษภาคม ได้แก่ 1. นายสุริยา คงทิม 2. นางสาวสุนิสา  ไทรจำเนียร 3. นางสาวรำพา  สุทธิธน  ...

อ่านต่อ...

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธ

News image

นางสาวรำพา  สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ...

อ่านต่อ...

นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดส

News image

นายวงศศิริ  พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน วันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยมี นางสาวรำพา  สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธี วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ...

อ่านต่อ...

สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านweb online

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการผ่าน web online

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:56 น.

business news

ส.อ.ท.ชี้สัญญาณ ศก.ฟื้นยอดขายปูนซีเมนต์-รถยนต์ในประเทศเริ่มโต
ภัยแล้ง-หยุดยาวฉุดเชื่อมั่นอุตฯ เม.ย.ดิ่งสุดในรอบ 6 เดือน
บอร์ด กฟน.มีมติตั้ง “นายชัยยงค์ พัวพงศกร” เป็นผู้ว่าการ กฟน.
ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี “THAIFEX 2016” เริ่มแล้ววันนี้
“สก๊อต คิตซ์ ช็อกโก” แพ็คพิเศษต้อนรับเปิดเทอม
“เต็ดตรา แพ้ค” อัปเกรดไฮเทค ขยายบรรจุภัณฑ์กลุ่มอาหาร
“มัชรูม” โหมคอนเทนต์ต่างประเทศ จัดแพกเกจสู้ศึกทีวีดิจิตอล
“คอตตอน” บูมฝ้ายอเมริกา ขยายไลเซนซีกลุ่มไม่ใช่สิ่งทอ
“โอลิมปัส” 4 เดือนขายกล้องพุ่ง 40%
“อาคม” ชี้หน้าที่บอร์ด กทพ.สั่งสู้คดีทางด่วน ด้านอัยการระบุคำชี้ขาดอนุญาโตฯ เกินขอบเขต

ติดตามเราได้อีกที่นี่

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side) (สัดส่วนต่อ GPP) 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Joomla extensions by Siteground Hosting