สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย สมุย
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”

  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 11:13 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 10:52 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม 5 ส. บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ บ้านพักสำนักงานคลังเขต 8

  วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 11:12 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบกล่องรับบริจาค กองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน

  วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2016 เวลา 11:14 น.
 • นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Happy Birth Day ครั้งที่ 3 ปี 2559 โดยมีกิจกรรม รับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในหน่วยงานสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเดือน พฤษภาคม ได้แก่ 1. นายสุริยา คงทิม 2. นางสาวสุนิสา

  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:41 น.

หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์

การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (สฎ 0003/ว 857 ลงวันที่ 21 ต.ค. 59)

ด่วนมาก สฎ.0003/842 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมชี้แจง และฝึกอบรม แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Payment ภาครัฐ) 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ การเข้าร่วมประชุมชี้แจง และฝึกอบรม E-payment ภาครัฐระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559

เอกสารเพิ่มเติม   2_1_GFMIS on KTB Corporate Online

ด่วน สฎ 0003/ว829  ลว 7 ต.ค.  2559   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง และฝึกอบรม แนวมางการเพิ่มประสิทธิภาพรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ)

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ด่วนที่สุดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ด่วนที่สุด ที่สฎ 0003/16118 ลว.29 ก.ย. 59)

การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GEMIS Web Online

แนวทางปฎิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online (กค 0414.3/ว362 ลว.13 ก.ย. 59)

การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online(สฎ0003/767 ลว. 19 ก.ย. 59)

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (สฎ0003/ว753 ลว. 14 ก.ย.59)

 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร

News image

นางสาวรำพา  สุทธิธน  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12  สิงหาคม 2559  ณ  พื้นที่สาธารณะทุ่งกระจูดภายในบริเวณโดมสระบัว หมู่ที่ ...

อ่านต่อ...

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์

News image

นางสาวรำพา  สุทธิธน  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2559  ณ  ศาลาการเปรียญ วัดพัฒนาราม  ...

อ่านต่อ...

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธา

News image

นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม 5 ส. บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังฯ  วันที่ 7 มิถุนายน 2559  ณ บ้านพักสำนักงานคลังเขต ...

อ่านต่อ...

สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง (mailสำนักงาน : sni@cgd.go.th)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2016 เวลา 09:55 น.

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านweb online

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการผ่าน web online

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:56 น.

business news

เข้าใจตรงกันนะคะ! “ปลัดพาณิชย์” พูดชัด โค้กขึ้นราคาได้ก็ต้องลดราคาได้
ส่งออก ก.ย.โต 3.43% บวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 “พาณิชย์” มั่นใจทั้งปีพลิกเป็นบวก ไม่ติดลบแน่
SCC ชี้ปีนี้รายได้หด 3-5%
ส.อ.ท.เผยยอดพิมพ์หนังสือ-ปฏิทินเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 พุ่ง
“พาณิชย์จังหวัด” รายงานผลตรวจสอบเสื้อดำ ผ้าผืนขาวดำ ไม่พบการขาดแคลน ราคาเป็นปกติ
บีโอไอจับมือนิคมฯ เหมราช เปิดเวทีซื้อขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมครั้งใหญ่
เปิดจองตั๋วแล้ว! รถไฟขบวนใหม่ 12 พ.ย.สัมผัสบริการระดับพรีเมี่ยมราคาเบาๆ เส้นทาง “เชียงใหม่-อุบลฯ”
กรมเจ้าท่าปิดจราจรทางน้ำชั่วคราววันนี้ (26 ต.ค.) 12.00-19.00 น
สนพ.แสงดาว ร่วมนำเสนอ “รักแรกมหาราช”
เครือ “อมรินทร์ฯ” เผย 4 อันดับหนังสือขายดี “นายอินทร์ฯ-ติโต-พระมหาชนก-คุณทองแดง”

ติดตามเราได้อีกที่นี่

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side) (สัดส่วนต่อ GPP) 2557

ข่าวล่าสุด

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Joomla extensions by Siteground Hosting